Herman van Veen Arts Center

Zondag 10 december 2017 - Emmelie Zipson - Verkeerd Verbonden


Cliché’s zijn niet voor niets cliché’s: het zijn juist die dingen die we allemaal zó goed kennen dat ze een gegeven zijn, en we aan een paar woorden genoeg hebben om te weten waar het over gaat. En toch - of juist daarom - weet Emmelie Zipson ons in haar nieuwe voorstelling op geestige, kwetsbare en herkenbare wijze mee te nemen in haar zoektocht naar liefde, van de chemische samenstelling van verliefdheid tot de verscheurende pijn van teleurstelling. Hoe de eigenschappen die je eerst geweldig vond ineens grote bronnen van ergernis worden, of hoe je samen kunt ontsporen nadat je hartjes en sterren zag. Vol zelfspot en humor vertelt ze openhartig over haar mislukte relaties, die uiteindelijk tot een allesoverstijgend inzicht leidden: trouw zijn aan wat goed, en wat niet goed voelt – en daarmee de moeilijke beslissing om het droomplaatje los te laten en haar hart te volgen. De voorstelling roept bij ons allemaal de vraag op: hoe trouw zijn we eigenlijk aan onszelf?

Verkeerd Verbonden is de vijfde solo van actrice/zangeres Emmelie Zipson.

Concept, tekst, zang en spel: Emmelie Zipson
Gitaar, zang: Robin Scherpen
Coaching: Anne-Aafke Sol
Eindregie en adviezen: Tonje Langeveld


Dankzij de vrijwilligers, Stoelhouders en VriendenLoterij zijn al onze voorstellingen gratis bij te wonen. Een donatie evenwel is van harte welkom.

15:00 uur

Er zijn  70 stoelen beschikbaar