Herman van Veen Arts Center

Woensdag 28 februari 2018 - Edith Leerkes ontmoet


Een programma met een cellospelende zakenman of een politiek actieve acteur, een andere keer met een zingende schrijfster. Praten, spelen en zingen over verbindingen en verschillen, over waarom wel of toch maar niet en bovenal gezellig.

20:00 uur

Er zijn  72 stoelen beschikbaar